Próchnika - Łódź, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij