Al. pokoju - Łochów, Województwo łódzkie, Polska zamknij