10 lutego - Świecie, Województwo dolnośląskie, Polska zamknij