Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego Sp. z o.o. - Świedbodzin, Polska zamknij