Wiosny ludów - Babiak, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij