Jana iii sobieskiego - Basznia Dolna, Polska zamknij