Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Białystok, Polska zamknij