Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie. Filia - Białystok, Polska zamknij