Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - Białystok, Polska zamknij