Wydawnictwa Akcydensowe S.A. - Białystok, Polska zamknij