Sklepy organizacji charytatywnej - Białystok, Polska zamknij