Instytucje ubezpieczeniowe - Białystok, Polska zamknij