Sklepy organizacji charytatywnej - Bielsko-Biała, Polska zamknij