Al. armii krajowej - Bielsko-Biała, Polska zamknij