Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Bochnia, Polska zamknij