Chopina - Brodnica, Województwo pomorskie, Polska zamknij