Rogozińska - Budzyń, Województwo małopolskie, Polska zamknij