Marii curie-skłodowskiej - Bydgoszcz, Polska zamknij