Wojska polskiego - Bystrzyca Kłodzka, Polska zamknij