Instytucje ubezpieczeniowe - Bytów, Polska zamknij