Powstania styczniowego - Choroszcz, Polska zamknij