Wojska polskiego - Chyliczki, Województwo łódzkie, Polska zamknij