Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Bankomat - Ciechanów, Polska zamknij