1000-lecia państwa polskiego - Dąbrowa Białostocka, Polska zamknij