Jana iii sobieskiego - Góra Kalwaria, Polska zamknij