Dowgielewiczowej - Gorzów Wielkopolski, Polska zamknij