Nyska - Grabin, Województwo opolskie, Polska zamknij