Warszawska - Hipolitów, Województwo łódzkie, Polska zamknij