27 wołyńskiej dywizji piechoty armii kra - Hrubieszów, Polska zamknij