Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Inowrocław, Polska zamknij