Sklepy organizacji charytatywnej - Inowrocław, Polska zamknij