22 stycznia - Janowiec Wielkopolski, Polska zamknij