Jana iii sobieskiego - Kalwaria Zebrzydowska, Polska zamknij