Usługi publiczne - Kazimierza Wielka, Polska zamknij