Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kielce, Polska zamknij