Bojowników o wolność i demokrację - Koszalin, Polska zamknij