Kantor - Kraśnik, Województwo podkarpackie, Polska zamknij