Wojska polskiego - Krzyż, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij