Kard. stefana wyszyńskiego - Kwilcz, Polska zamknij