Kazimierza jagiellończyka - Lublin, Polska zamknij