Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Lubliniec, Polska zamknij