Instytucje ubezpieczeniowe - Mońki, Polska zamknij