25 stycznia - Mosina, Województwo małopolskie, Polska zamknij