Rzeczna - Nowa Wieś, Województwo pomorskie, Polska zamknij