Łącki Bank Spółdzielczy - Nowy Sącz, Polska zamknij