Bank Zachodni WBK S.A. Bankomat - Nowy Sącz, Polska zamknij