Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Oborniki, Polska zamknij