Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Odolanów, Polska zamknij