Wojciechowski Zdzisław. Mięso - Opoczno, Polska zamknij