Jana sobieskiego - Opole, Województwo łódzkie, Polska zamknij